روحانی در تماس تلفنی ماکرون: مذاکره با آمریکا در شرایط تحریم معنا و مفهومی ندارد

0 رای