خوش خبر: بازی‌های قهرمانی آسیا همیشه شرایط خاصی دارند بازیکنان شرایط خوبی دارند

0 رای