عراق تولید خود را برای پایبندی به توافق اوپک کاهش می‌دهد

0 رای