استانداران شرق کشور به ضرورت انتقال آب از دریای عمان تاکید کردند

0 رای