مدیر استقلالی توافق با بازیکن جدید را تکذیب کرد!

0 رای