واژگونی خودرو در جاده قاین گناباد یک کشته برجا گذاشت

0 رای