۱۷۰ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در کشور ایجاد می ‏شود

0 رای