روایت دکتر شریعتی از شخصیت‌ها در واقعه کربلا: در درون همه ما یک عمرسعد است!

0 رای