جانشین مرحوم کاشانی در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس مشخص شد

0 رای