ویسی: امشب از شاهین جدا می‌شوم زمین تمرین ما خط‌کشی ندارد!

0 رای