ویسی: کار من و شاهین بوشهر به آخر رسید، توافقی جدا می‌شوم از هواداران عذرخواهی می‌کنم

0 رای