امکان صرفه‌جویی ۶ میلیون بشکه نفت و گاز در کشور

0 رای