مهدی ترابی: اگر دنبال معافی بودم کارهای دیگری انجام می‌دادم هجمه‌ها و مخالفت‌ها به هیچ عنوان دلسردم نمی‌کند

0 رای