تاکید وزیر ورزش به مدیران سرخابی‌ها برای فراهم شدن مقدمات واگذاری

0 رای