ترابی: ناراحتی افراد معلوم الحال نشانگر درستی کار من است کار خاصی انجام نداده‌ام

0 رای