سخنگوی وزارت خارجه:«زم» یک عنصر خرابکار است

0 رای