صادقی: فاصله ما با استقلال به دلیل تجربه حریف بود از سبک بازی شاگردانم رضایت دارم

0 رای