غلامی: از بچگی عاشق کاناوارو بودم جز به قهرمانی فکر نمی‌کنیم

0 رای