انصاری: ترسم در اولین بازی برای پیکان طبیعی بود از استقلال طلب مالی دارم

0 رای