تأکید چین بر حمایت از استقلال و تمامیت ارضی یمن

0 رای