انتقاد به تیم داوران جشنواره تئاتر استان تهران نباید برای افزایش رزومه مدیران جشنواره‌ای برگزار شود

0 رای