جدی‌تر شدن احتمال استقلال اسکاتلند هشدار جانسون و کوربین در مورد وعده‌های احزاب

0 رای