هاشمی طبا: دولت ابرقدرت نیست قطعه سازان به کشور خدمت کرده اند

0 رای