انتقاد ریابکوف از تاثیر تحریم‌های آمریکا بر بازطراحی رآکتور اراک

0 رای