تمرین امروز استقلال به علت اعتصاب بازیکنان تعطیل شد

0 رای