درخواست بازیکنان از کاپیتان استقلال در تمرین امروز؛ ابتدا با مدیریت صحبت کن بعد در تمرینات شرکت کنیم

0 رای