آمریکایی‌ها برای آموزش کاراته دست به دامن یک ایرانی‌ شدند

0 رای