فرود اضطراری دو فروند هواپیمای قطری در فرودگاه شیراز

0 رای