اعتراض برخی مردم شادگان با بستن راه و آتش زدن لاستیک

0 رای