سلطانی فر: اماکن ورزشی باید در اختیار زلزله زدگان قرار گیرد

0 رای