طبیعت موجودی هوشمند است انسان‌ها باید امانت‌دار طبیعت باشند

0 رای