سرلشکر باقری : آن فرد(ترامپ) در دوران تبلیغات حرفای بزرگتر از دهانش میزد/ از فرماندهان بپرس نیروهایت در قایق چه بلایی بر سر خود می آوردند