گزارش تصویری: تمرین صبح چهارشنبه 3 شهریور پرسپولیس