هشدار به داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ ثبت‌نام کودکان ۶ سال تمام در پایه اول مجاز است جزئیات همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری