افت ارزش ۲۰ ارز در بازار بین بانکی قیمت آپارتمان در شرق تهران شاخص کانال ۲۱۱ هزار واحدی را انتخاب کرد