یک مقام نظامی ایران: ناو آبرهام لینکلن در دریای عرب متوقف شده و به خلیج فارس نیامده؛ سایر واحدهای شناور رزمی‌شان هم خارج شده ادعای آمریکا که به خلیج فارس ناوگان فرستاده دروغ است