جابجایی کالاهای موجود در بندر امام خمینی(ره) با همکاری بخش خصوصی