ادعای ترامپ: مطمئنم ایران به زودی خواهان گفت‌وگو می‌شود