لزوم آمادگی استان‌ها دربرابر سیلاب احتمالی در پی اطلاعیه هواشناسی