ترامپ: اطمینان دارم ایران به زودی با آمریکا گفت‌وگو می‌کند