تایمز آو اسراییل: نتانیاهو خواستار دور ماندن تل‌آویو از تنش‌های میان ایران و آمریکا است