تاکید کمیسیون بهداشت بر افزایش تولید لوازم آرایشی و بهداشتی در داخل کشور