بانوی کاراته کای شهرری مدال برنز لیگ وان چین را کسب کرد