پیشکسوت باشگاه استقلال: شفر دلال بود چرا با او کار کردید