به هواداران برای تجمع خط ندادم هر وقت بخواهند آماده بازگشت به استقلال هستم اگر کی‌روش آزاد بود، با او برای آمدن به استقلال مذاکره می‌کردم!