بزرگترین پرچم ورزشی دنیا به نام باشگاه استقلال ثبت می شود