رهبری مقتدر و استکبارستیزی از مولفه های انقلاب اسلامی است