آغاز تمرینات تیم فوتبال دسته ۲ خراسان شمالی از فردا