رهبر معظم انقلاب: با آنکه می‌توانستیم، در راه ساخت بمب اتم وارد نشدیم