جریمه‌های کاغذی راهنمایی و رانندگی در اصفهان حذف می‌شود